ΝΕΑ ΓΗ
ΝΕΑ ΓΗ
To έργο "ΝΕΑ ΓΗ" συγχρηματοδοτήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και από Εθνικούς πόρους.
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ BARCODE ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στέβια
Νομός Νομός Ιωαννίνων
Περιοχές Πεδινές
Είδος Νέες
Ακαθάριστο Κέρδος Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα οικονομοτεχνική μελέτη για το κόστος παραγωγής
Ανθρώπινη Εργασία Σε σύγκριση με τον καπνό απαιτεί λιγότερες ώρες εργασίας, γιατί μπορεί να μηχανοποιηθεί
Εργασία Μηχανημάτων Δεν απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερη εργασία μηχανημάτων, από τις περισσότερες καλλιέργειες
Βαθμός Δυσκολίας Σαν νέα καλλιέργεια δεν υπάρχει η αναγκαία γνώση και αν θα επιτραπεί η καλλιέργεια της απαιτείται η συστηματική εκπαίδευση των αγροτών. Ακόμα όμως δεν έχουν κωδικοποιηθεί οι καλλιεργητικές τεχνικές, που αναφέρονται στις αποστάσεις φύτευσης, την ζιζανιοκτονία και τη λίπανση. Θετικό είναι ότι δεν έχει παρουσιαστεί η ανάγκη φυτοπροστασίας, γιατί οι πειραματικές καλλιέργειες δεν παρουσίασαν εχθρούς ή ασθένειες.
Συνθήκες Εμπορίας Αν και είναι αρκετά νωρίς να αναφερθεί κανείς στην εμπορία, οι προοπτικές φαίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκές, λόγω των πολλών δυνατοτήτων χρήσης της ή για την αντικατάσταση της άσπαρτάμης, η οποία σε πολλές χώρες έχει απαγορευτεί
Σχόλια Μετά το 2009 η Ε.Ε. αναμένεται να επιτρέψει την καλλιέργεια της στέβιας στην Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία. Τα πρώτα συμπεράσματα είναι ενθαρρυντικά, ιδιαίτερα για περιοχές που έχουν ελαφρά αμμώδη εδάφη τα οποία αξιοποιούταν με την καλλιέργεια του καπνού.
Πλεονεκτήματα Καλλιέργειας
Μειονεκτήματα Καλλιέργειας
2008 © Τ.Ε.Ι. Ηπείρου