ΝΕΑ ΓΗ
ΝΕΑ ΓΗ
To έργο "ΝΕΑ ΓΗ" συγχρηματοδοτήθηκε από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και από Εθνικούς πόρους.
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ BARCODE ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγριοαγγινάρα
Νομός Νομός Ιωαννίνων
Περιοχές Πεδινές
Είδος Νέες
Ακαθάριστο Κέρδος Εκτιμάται σε 25-48 € ανά στρέμμα, Η τιμή είναι ενδεικτική Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται και η επιδότηση, που πρέπει να δοθεί στον παραγωγό, λόγω της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής της Ε.Ε.
Ανθρώπινη Εργασία Εκτιμάται ότι η απαιτούμενη ανθρώπινη εργασία θα κυμανθεί περίπου στις 12 ώρες ανά στρέμμα.
Εργασία Μηχανημάτων Εκτιμάται ότι η απαιτούμενη εργασία μηχανημάτων θα κυμανθεί από 3-5 ώρες ανά στρέμμα.
Βαθμός Δυσκολίας Δεν έχουν προσδιοριστεί οι κατάλληλες ποικιλίες με βάση τα κλιματικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς και η κωδικοποίηση των καλλιεργητικών τεχνικών από την προετοιμασία του εδάφους, μέχρι το μετασυλλεκτικό χειρισμό του προϊόντος.
Συνθήκες Εμπορίας Θα πρέπει πριν την καλλιέργεια, να έχει υπογραφεί σχετικό συμβόλαιο μεταξύ του παραγωγού και της μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων, που να ορίζεται η τιμή με βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
Σχόλια Όπως αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια των βιοκαυσίμων, απαιτείται σειρά ενεργειών, που να εξασφαλίζουν πρωτίστως το εισόδημα του αγρότη. Προσφέρεται για ημιορεινές περιοχές σε εκτάσεις, που παραμένουν αναξιοποίητες.
Πλεονεκτήματα Καλλιέργειας
Αξιοποίηση λανθανουσών ξερικών εκτάσεων
Μειονεκτήματα Καλλιέργειας
Συμβολαιακή γεωργία
Ακαθόριστο μελλοντικό καθεστώς
Έλλειψη γενικά εμπειρίας πάνω στην καλλιέργεια
2008 © Τ.Ε.Ι. Ηπείρου